საქალაქო სამსახურები

შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მამუკა დარჩია
[email protected]

მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: დავით კოპინაძე
[email protected]

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი: ედნარ ნატარიძე
[email protected]

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი: სოფიო მიქელაძე
[email protected]

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მერაბ ქიძინიძე
[email protected]

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: მამუკა რამიშვილი
[email protected]

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ლევან მამინაიშვილი
[email protected]

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი: რუსუდან ჟოჟაძე
[email protected]
30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.