მერიის სერვის ცენტრები

ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : მამუკა გოგიტიძე
მისამართი : L. Asatiani # 39
ტელეფონის ნომერი : 27-74-52

რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : მამუკა ცხვარაძე
მისამართი : Lermontov # 8
ტელეფონის ნომერი : 27-41-30

ბაგრატიონის 1 ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : ედნარ მამულაიშვილი
მისამართი : Vazha-Pshavela # 93
ტელეფონის ნომერი : 27-39-43

ბაგრატიონის 2 ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : ედნარ მამულაიშვილი
მისამართი : ჭავჭავაძის #75
ტელეფონის ნომერი : 27-39-43

აღმაშენებლის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : იოსებ ტარიელაძე
მისამართი : აღმაშენებლის #19
ტელეფონის ნომერი : 24-07-26

ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : ზვიად ცისკარიძე
მისამართი : ჯავახიშვილის #70
ტელეფონის ნომერი : 24-63-31

თამარის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : თეიმურაზ ბაკურიძე
მისამართი : 25-50-76
ტელეფონის ნომერი : 25-50-76
30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.