მუნიციპალური ორგანიზაცია

შპს ბათუმის წყალი

შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი

შპს სანდასუფთავება

  • ადმინისტრაცია ადლიის #167
  • +995 577 49 59 59
  • [email protected]

შპს წყალბურთის კლუბი ბათუმი

შპს სარაგბო კლუბი ბათუმი

შპს ხელბურთის კლუბი ბათუმი

შპს საკალადბურთო კლუბი ბათუმი 2010

30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.