მუნიციპალური ორგანიზაცია

ა(ა)იპ ქ.ბათუმის სოციალური სერვისების საგენტო

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ნონა

ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია

ა (ა) იპ „მუნიციპალური სერვისების სააგენტო“

  • ა. წერეთლის ქ. N2

ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო.

ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებa

30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.