ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

არჩილ ჩიქოვანი
მერი
ლევან დავითაძე
ვიცე მერი

მერის მოადგილე

ლელა სურმანიძე

ნახე მეტი

სოფიკო ხალვაში

ნახე მეტი

მერიის ადმინისტრაცია

ნუკრი დეკანაძე

ადმინისტრაციის უფროსი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: რამაზ მამულაძე
(0422) 27-26-10

სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ვახტანგ გედენიძე
(0422) 27-26-10

საქალაქო სამსახურები

შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მამუკა დარჩია
[email protected]

მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: დავით კოპინაძე
[email protected]

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი: ედნარ ნატარიძე
[email protected]

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი: სოფიო მიქელაძე
[email protected]

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მერაბ ქიძინიძე
[email protected]

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: მამუკა რამიშვილი
[email protected]

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ლევან მამინაიშვილი
[email protected]

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი: რუსუდან ჟოჟაძე
[email protected]

მერიის სერვის ცენტრები

ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : დავით ნაკაშიძე
მისამართი : ლ. ასათიანის # 39
ტელეფონის ნომერი : 27-74-52

რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : ნანა ებრალიძე
მისამართი : ლერმონტოვის # 8
ტელეფონის ნომერი : 27-41-30

ბაგრატიონის 1 ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი მოვალეობის შემსრულებელი : ხატია ტაკიძე
მისამართი : ვაჟა ფშაველას # 93
ტელეფონის ნომერი : 27-39-43

ბაგრატიონის 2 ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრი

სერვის ცენტრის მენეჯერი : ედნარ მამულაიშვილი
მისამართი : ჭავჭავაძის #75
ტელეფონის ნომერი : 27-39-43
30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.